vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ
Tại sao vùng Nam Bộ cây ăn quả bị bệnh vàng lá trong những năm gần đây?
12-08-2008 - Công ty H&b

Có quá nhiều các cuộc hội thảo, phương án, và các chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam và thế giới về bệnh vàng lá cho cây cam, (Greening), cho nông dân Nam Bộ....nhưng chưa tìm ra được các biện pháp hiệu quả bởi hiện nay nông dân nhà vườn các vùng Tiền Giang, Vĩnh Long...đang vô cùng bức xúc bởi các cây cam với bao nhiêu công sức.


Công ty chúng tôi đã có những khảo sát thực tế cơ bản thực tế về các vùng Cái Bè (Tiền Giang), Tam Bình (Vĩnh Long)... (đang cập nhật)


Khoai mỡ trắng
Nhà máy bánh dinh dưỡng