vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ
Giới thiệu về Công ty H&b

H&b là một Công ty Cổ phần tư nhân, được thành lập từ năm 1999. Ông chủ là người Việt Nam. Ban Giám đốc là những người xuất thân từ các kỹ sư Sinh-Hóa, chế biến thực phẩm và ngành bánh lâu năm cùng với những nhân sự tận tụy, nhiệt tình, yêu nghề với một tiêu chí rõ rệt là mang đến cho khách hàng những nền tảng khoa học cơ bản của sản phẩm, là cầu nối cho khách hàng với các công nghệ hiện đại của thế giới, để sản phẩm thực phẩm chế biến của Việt Nam sánh tầm cùng với các nước trong khu vực và thế giới.

Chức năng họat động:
- Cung ứng các Phụ gia, và Hương liệu đặc thù cho ngành Bánh, Kem, Cà phê…
- Các lọai Bột trộn sẵn cho ngành Bánh bông lan, chế biến Thủy sản, Nhà hàng…
- Các nguyên liệu cho ngành Thực phẩm…
- Sản xuất Cà phê Sạch, Không Hóa chất, Không mùi hóa học.
- Tư vấn kỹ thuật ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

Điều mấu chốt của sự thành công của chúng tôi là:
* Thiết lập và giữ vững những mối quan hệ với các nhà cung cấp nguyên liệu, luôn luôn có  những thông tin trao đổi, cập nhật về các ứng dụng kỹ thuật mới mẻ tiên tiến nhất trên thế giới, và tìm cách ứng dụng tại Việt Nam với tiêu chí cho khách hàng:

“Chọn và sử dụng đúng nguyên liệu là đã thành công 50% của sản phẩm”.

* Luôn luôn uy tín, tận tụy với khách hàng dù là nhỏ hay lớn, tư vấn, trao đổi kỹ càng với khách hàng những yếu tố kỹ thuật mà khách hàng đang vướng mắc.

* Không khuyến khích khách hàng sử dụng những sản phẩm mà họ chưa nắm rõ các ứng dụng yếu tố kỹ thuật, không chạy theo lợi nhuận trước mắt.

* Không chỉ chú trọng xây dựng thương hiệu, mà bỏ qua yếu tố chất lượng, luôn luôn hòan thiện chất lượng để nâng cao thương hiệu.

* Gia tăng tỷ xuất lợi nhuận bằng ứng dụng những nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thật mới nhất trên thế giới chuyển hóa thành những sản phẩm dễ sử dụng cho khách hàng, giao tiếp với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, với mục đích phấn đấu của chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp đặc biệt các nguyên liệu đặc thù, cải tiến rõ rệt chất lượng sản phẩm cuối cùng cho các ngành chế biến thực phẩm nội địa và hàng  xuất khẩu thành những sản phẩm tiềm năng mang tính lợi thế của đất nước.

H&b luôn tìm kiếm và phục vụ các khách hàng trong và ngòai nước về các sản phẩm nguyên liệu và xuất khẩu, bằng cách chấp nhận những số lượng nhỏ và cung cấp chất lượng cao nhất và giá cả thấp nhất có thể. Giá trị của mối quan hệ chúng tôi  ở những khách hàng hiện tại và tương lai là sự giao tiếp của chúng tôi mang tới sự hài lòng cho khách hàng dựa trên qui tắc:

Bảo đảm chất lượng, phục vụ và giao nhận hàng hóa tốt.
Chúng tôi sẽ luôn cam kết với khách hàng cũng như đất nước Việt Nam là sự nồng ấm và trách nhiệm trong công việc.