vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ


Với những kiến thức một phần nhỏ trong ngành Sinh - Hóa ứng dụng trong thực phẩm, hàng ngày chúng tôi gặp biết bao những điều bất cập trong thế giới thực phẩm của những nhà sản xuất của Việt Nam...


Trong quá trình sản xuất và kinh doanh với các ngưyên liệu sinh hóa trong thực phẩm, được cập nhật với những kỹ thuật tiên tiến của thế giới tiến bộ vượt bậc từng ngày,(đang cập nhật) ....

Khoai mỡ trắng
Nhà máy bánh dinh dưỡng