vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ
Batter-mix
Bột dùng cho các sản phẩm chế biến thuỷ sản: tôm, cá,...các sản phẩm xuất khẩu khác. Tạo độ xốp, giòn lâu, giá cạnh tranh và chất lượng cao.

Pre-Dust
Tempura
Bread Crum