vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ
Bột sữa nguyên liệu

KHÔNG CÓ MELAMINE

Kết quả kiểm nghiệm số: MM08.09.5219 ngày 03/10/2008
Số SBN: BN08091678
Nơi kiểm nghiệm: Sở Khoa Học và Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh
02 Nguyễn Văn Thủ, Q1, Tp Hồ Chí Minh

 STT

Chỉ tiêu kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Kết quả

Phương pháp

1

Melamine

ppb
(mcg/kg)

Khộng phát hiện
MLOD=1

QQQ-LCMS-RefFDA
(USA)


 


Với hàm lượng chất béo cao, giá thành tốt dùng thay thế bột sữa trong sản xuất bánh các loại. Nguyên liệu ngoại nhập
Với thành phần: Độ béo : 32% -38% và Protein 3% - 5%
(xem thêm)

 

 


Soft Ice-Cream (chất nhũ hóa, ổn định)
Đường Maltose
Gua-gum
Các hương liệu cho kem
Máy nấu trộn (Cooking Liquid Mixer)
Máy làm thạch JELY (rau câu)