vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ
Logo Xcafe
Đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Số: 78902

Số đơn: 4-2004-12825

Cấp theo Quyết định số: 1185/QĐ-SHTT, ngày 25.01.2007

Màu sắc nhãn hiệu: Trắng, đen, xám, xanh lá cây

Danh mục sản phẩm /dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 30:  Cà phê

 


Highclass
Romantic
Smart
VN Special
Spirit
Espresso