vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ

Với những kiến thức một phần nhỏ trong ngành Sinh - Hóa ứng dụng trong thực phẩm, hàng ngày chúng tôi gặp biết bao những điều bất cập trong thế giới thực phẩm của những nhà sản xuất của Việt Nam...

  --»»

Khoai mỡ trắng
Nhà máy bánh dinh dưỡng

Hiện nay Việt Nam sẽ là con Rồng của Châu Á về phát triển kinh tế, nhưng xét về thể trạng người Việt so sánh với những nước lân cận Việt Nam thì Việt Nam có chỉ số thể trạng bé nhỏ nhất. Có rất nhiều các chương trình nghiên cứu, hội thảo cuả Nhà nước và những nguồn tài chính cho vấn đề này.
  --»»
Ðất nước chúng tôi có một vùng đồng bằng có thể trồng được cây khoai mỡ trắng chất lượng cao. Tinh bột được chế biến từ cây khoai mỡ này giữ được màu trắng sau khi sấy và có độ nhớt rất tốt.
  --»»
Có quá nhiều các cuộc hội thảo, phương án, và các chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam và thế giới về bệnh vàng lá cho cây cam, (Greening), cho nông dân Nam Bộ....nhưng chưa tìm ra được các biện pháp hiệu quả bởi hiện nay nông dân nhà vườn các vùng Tiền Giang, Vĩnh Long...đang vô cùng bức xúc bởi các cây cam với bao nhiêu công sức.   --»»